top of page
Gooh_start01.jpg
Gooh

Studentprojekt Berghs School of Communication.

Digital Design – Upgrade, våren 2020.

Create a digital solution that allows Gooh to get better contact with its consumers. The project group consisted of four people.

Uppdrag

Gooh är ett varumärke inom området färdiglagade rätter. Vårt uppdrag var att skapa en digital tjänst som gör att Gooh får bättre kontakt med sina konsumenter. Arbetsgruppen bestod av fyra personer.

omvarld01.jpg
Omvärldsbevakning

Vi studerade befintliga digitala tjänster inom liknade områden. Appar och hemsidor.

intervju01.jpg
Intervjuer

Vi ställde allmänna frågor om inställningen till färdiglagade rätter och kundklubbar. Intervjupersonerna förordade bland annat enkelhet.

kundresa01.jpg
Kundresa

Utifrån intervjuerna gjorde vi en kundresa som beskrev hur det går till när en konsument köper en färdiglagad maträtt från Gooh i dag.

effektkarta01.jpg
Effektkarta

Vi lokaliserade olika behov och skrev ner vilka åtgärder som kunde lösa behoven. Åtgärderna grundade sig i intervjusvaren samt diskussioner i gruppen.

enkat02.jpg
Enkätundersökning

Vi gjorde en enkätundersökning för att ta reda på vilka av åtgärderna som var mest relevanta för målgruppen. För att få en urvalsgrupp som bättre representerade vår persona så började vi med att fråga hur ofta de köper Goohs maträtter. Sedan riktade vi in oss på de som köper en gång i månaden eller någon gång per halvår.

 

enkat03.jpg

Så här fördelade sig svaren i enkäten.

enkat04.jpg

Vi gick igenom svaren och plockade fram det som var mest intressant för målgruppen: digitalt klippkort, notiser om Gooh-erbjudanden, tydlig information om ingredienser samt belöningar för trogna kunder.

effektkarta02.jpg
Avsmalnad effektkarta

Utifrån enkäten så smalnade vi av vår effektkarta. På så sätt kan vi prioritera det som målgruppen tycker är mest relevant i en digital tjänst.

tillaggsfraga01.jpg
Enkät, tilläggsfråga

Vi skickade ut ytterligare en enkät. Den här gången ville vi veta vad målgruppen är mest intresserad av som belöning när de samlat sina stämplar. 

hypotes01.jpg
Hypotes

Utifrån vår research så formulerade vi en hypotes. Insikter, åtgärder resultat och mätning.

designstudio01.jpg
Workshop

Dags att börja skissa på hur tjänsten skulle kunna se ut. Det gjorde vi i en workshop där alla skissade och sedan röstade vi fram de bästa lösningarna.

wirefram01.jpg
Wireframeprototyp

Vår idé byggde på en app där användaren enkelt skulle kunna logga in och sedan skanna en streckkod på förpackningen. Koden fungerar som ett digitalt klippkort. Efter ett visst antal stämplar så får användaren en gratis Gooh-maträtt.

kundresa02.jpg
Ny kundresa

Så här såg kundresan ut med den nya tjänsten. På Gooh-förpackningen visas information om att användaren kan få rabatt om hen laddar ner den nya Gooh-appen. På skyddsplasten finns en QR-kod som kan skannas.

qr01.jpg
QR-kod

Lösningen byggde på att användaren skannar en QR-kod. Dessa koder har blivit alltmer vanliga i digitala tjänster och används bland annat för biljettköp, Swishbetalningar och bankinloggningar.

design01.jpg
Designarbetet börjar

Förpackning med information om appen. På svepet beskriver vi i tre steg hur det går till att samla stämplar. Vi marknadsför appen bland annat genom hyllvippa i butik.

design02.jpg
Ikon

Så här här skulle appen samt ikonen för appen kunna se ut. 

skarm01.jpg
Info om appen på hemsidan

Vi föreslår en ny flik på hemsidan där man beskriver hur appen funkar. Så här skulle det kunna se ut.

Skanning

Animeringen visar hur skanningen kan gå till.

design03.jpg
När du samlat fem stämplar

Till vänster: Så här ser startsidan ut när användaren just har skannat sina fem koder. När användaren klickar på ”En gooh-lunch gratis” kommer en ny sida upp där användaren kan välja om hen vill få en maträtt gratis eller skänka bort den till en hjälporganisation.

design04.jpg
Vårt sortiment

Exempel på hur ”vårt sortiment”-sidan skulle kunna se ut. Här skulle användaren dessutom kunna sätta poäng på maträtterna. De tre mest populära rätterna visas under knappen ”topplista” på startsidan.

design05.jpg
Profilsida

Så här skulle profilsidan kunna se ut. Enkelt och överskådlig.

bottom of page