Gooh

Studentprojekt Berghs School of Communication.

Digital Design – Upgrade, våren 2020.

Create a digital solution that allows Gooh to get better contact with its consumers. The project group consisted of four people.

Uppdrag

Gooh är ett varumärke inom området färdiglagade rätter. Vårt uppdrag var att skapa en digital tjänst som gör att Gooh får bättre kontakt med sina konsumenter. Arbetsgruppen bestod av fyra personer.

Omvärldsbevakning

Vi studerade befintliga digitala tjänster inom liknade områden. Appar och hemsidor.

Intervjuer

Vi ställde allmänna frågor om inställningen till färdiglagade rätter och kundklubbar. Intervjupersonerna förordade bland annat enkelhet.

Kundresa

Utifrån intervjuerna gjorde vi en kundresa som beskrev hur det går till när en konsument köper en färdiglagad maträtt från Gooh i dag.

Effektkarta

Vi lokaliserade olika behov och skrev ner vilka åtgärder som kunde lösa behoven. Åtgärderna grundade sig i intervjusvaren samt diskussioner i gruppen.

Enkätundersökning

Vi gjorde en enkätundersökning för att ta reda på vilka av åtgärderna som var mest relevanta för målgruppen. För att få en urvalsgrupp som bättre representerade vår persona så började vi med att fråga hur ofta de köper Goohs maträtter. Sedan riktade vi in oss på de som köper en gång i månaden eller någon gång per halvår.

  

Så här fördelade sig svaren i enkäten.

Vi gick igenom svaren och plockade fram det som var mest intressant för målgruppen: digitalt klippkort, notiser om Gooh-erbjudanden, tydlig information om ingredienser samt belöningar för trogna kunder.

Avsmalnad effektkarta

Utifrån enkäten så smalnade vi av vår effektkarta. På så sätt kan vi prioritera det som målgruppen tycker är mest relevant i en digital tjänst.

Enkät, tilläggsfråga

Vi skickade ut ytterligare en enkät. Den här gången ville vi veta vad målgruppen är mest intresserad av som belöning när de samlat sina stämplar. 

Hypotes

Utifrån vår research så formulerade vi en hypotes. Insikter, åtgärder resultat och mätning.

Workshop

Dags att börja skissa på hur tjänsten skulle kunna se ut. Det gjorde vi i en workshop där alla skissade och sedan röstade vi fram de bästa lösningarna.

Wireframeprototyp

Vår idé byggde på en app där användaren enkelt skulle kunna logga in och sedan skanna en streckkod på förpackningen. Koden fungerar som ett digitalt klippkort. Efter ett visst antal stämplar så får användaren en gratis Gooh-maträtt.

Ny kundresa

Så här såg kundresan ut med den nya tjänsten. På Gooh-förpackningen visas information om att användaren kan få rabatt om hen laddar ner den nya Gooh-appen. På skyddsplasten finns en QR-kod som kan skannas.

QR-kod

Lösningen byggde på att användaren skannar en QR-kod. Dessa koder har blivit alltmer vanliga i digitala tjänster och används bland annat för biljettköp, Swishbetalningar och bankinloggningar.

Designarbetet börjar

Förpackning med information om appen. På svepet beskriver vi i tre steg hur det går till att samla stämplar. Vi marknadsför appen bland annat genom hyllvippa i butik.

Ikon

Så här här skulle appen samt ikonen för appen kunna se ut. 

Info om appen på hemsidan

Vi föreslår en ny flik på hemsidan där man beskriver hur appen funkar. Så här skulle det kunna se ut.

Skanning

Animeringen visar hur skanningen kan gå till.

När du samlat fem stämplar

Till vänster: Så här ser startsidan ut när användaren just har skannat sina fem koder. När användaren klickar på ”En gooh-lunch gratis” kommer en ny sida upp där användaren kan välja om hen vill få en maträtt gratis eller skänka bort den till en hjälporganisation.

Vårt sortiment

Exempel på hur ”vårt sortiment”-sidan skulle kunna se ut. Här skulle användaren dessutom kunna sätta poäng på maträtterna. De tre mest populära rätterna visas under knappen ”topplista” på startsidan.

Profilsida

Så här skulle profilsidan kunna se ut. Enkelt och överskådlig.

© 2020 Kjell Thorsson