top of page

Om mig

ikon3.jpg

Jag arbetar med undersökning och

analys av slutanvändare, interaktions-

design, test av användarflöden, fram-

tagning av wireframes och klickbara

prototyper. Alla steg i processen är viktiga för att få fram en helhetsprodukt som passar för slutanvändaren.

About me

I work with communication for digital projects, which includes research and analysis of end users, interaction design, usabiliy testing, wireframes and clickable prototypes. All steps in the process are important in order to produce a complete product that appeals to the end user.

bottom of page